Thời gian: 11:30 – 13:00, thứ năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:  VPĐD GlaxoSmithKine pte Ltd tại Tp.HCM -235 Đồng Khởi Quận 1, HCM

Truyền trực tuyến tới các đầu cầu và trên cả nước

Thời gian

  

11:30 – 11:35

Phát biểu khai mạc

Đại diện VPĐD GSK

11:35 – 12:25

 Quản lý Hen với các bệnh đồng mắc và trong những nhóm đối tượng bệnh nhân đặc biệt. 

Ths. BS Lê Thị Thu Hương
-Trưởng Khoa Hô Hấp-Bv Nhân Dân Gia Định Tp.HCM 

12:25 – 12:30

 

Món Quà Hơi Thở Cho Bệnh nhân Hen

DS. Nguyễn Thị Hạnh Thư

Quản lý sản phẩm hô hấp VPĐD GSK 

12:30 – 13:00

Thảo luận và Bế mạc

 

Đường link tham dự http://tinyurl.com/cmeonline

 

Password: gsk123