* Đối với BS đã có tài khoản Docquity:

- Đường dẫn tham dự webinar trên App Docquity: https://docquity.app.link/ZnOzvsfDljb

- Thông tin các bước cấp CME: https://docquity.app.link/FNI12Yrmxjb

* Đối với BS chưa có tài khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới: