Kính gửi:     Quý đồng nghiệp

Nhằm nâng cao nhận thức trong chẩn đoán và điều trị hen trong thời đại COVID-19, Liên Chi Hội Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự CME Ho kéo dài và hen cho nhân viên y tế.

Thời gian và hình thức tổ chức CME như sau:

1.      Thời gian: 19:00 - 20:30, thứ năm, 14/07/2022

2.      Hình thức: Trực tuyến trực tuyến qua Zoom. Miễn phí tham gia. (không cấp CME, nếu cần cấp CME xin xem mục tiêu chuẩn cấp CME)

Chương trình chi tiết:

19:00 – 19:05: Khai mạc

19:05 – 19:50: Ho kéo dài: Hen suyễn hay nguyên nhân khác? – TS.BS Nguyễn Văn Thọ

19:50 – 20:30: Thảo luận

  

Zoom ID: 827 4088 0479

Passcode: 14072022

Mã QR

 

Tiêu chuẩn cấp CME:

- Tham dự > 70% thời gian.

- Trả lời đúng > 80% câu hỏi post-test.

- Sau khi tham gia đủ thời lượng, quý đồng nghiệp sẽ nhận được email link làm post-test. Các đại biểu đủ điều kiện cấp CME sẽ được liên chi Hội liên hệ để đóng phí cấp CME (nếu có nhu cầu).

Phí cấp CME: 130.000 VNĐ (đã bao gồm phí chuyển CME về cơ quan/nhà riêng)

Trường hợp quý đồng nghiệp được tài trợ phí cấp CME, xin vui lòng tham dự đầy đủ thời gian và trả lời post-test. Liên chi hội chỉ cấp CME cho các đồng nghiệp đủ điều kiện cấp và sẽ gửi CME về công ty tài trợ sau hội thảo.

Chi tiết xin liên lạc:

BS Lương Tuấn Trí, điện thoại: 0908739486, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.