Nhiều hiệp hội chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp nhận thấy sự cần thiết phải trao quyền cho bệnh nhân và gia đình của họ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt hơn để đảm bảo các khuyến nghị chăm sóc sức khỏe được cung cấp bằng các bằng chứng tốt nhất hiện có.

Do đó, cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực và hợp tác quốc tế để xây dựng, thực hiện và điều chỉnh hướng dẫn, dẫn đến nội dung dễ hiểu hơn, tức là “thân thiện với bệnh nhân”.

Tổ chức GAAPP biên soạn một tài liệu (bằng tiếng Việt) cho người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thông tin xin xem link sau: https://vi.gaapp.org/copd/patient-empowerment-guides/