Sứ mệnh của GlaxoSmithKline là giúp mọi người làm được nhiều việc hơn, cảm thấy khỏe hơn và sống lâu hơn.

Như là một phần của sứ mệnh này, chúng tôi vẫn tiếp tục thể hiện cam kết của mình bằng cách hỗ trợ đào tạo y khoa được thực hiện bởi các tổ chức đào tạo độc lập tại quốc gia nào mà chúng tôi hiện diện. Chúng tôi muốn thúc đẩy sự hợp tác và phát triển giữa nhân viên y tế và chuyên gia đào tạo nhằm lấp khoảng trống trong thực hành y tế, đạt được các chuẩn mực thực hành tốt nhất dựa trên chứng cứ và không ngừng cải thiện sức khỏe bệnh nhân.

 

GSK sẽ hỗ trợ đào tạo y khoa độc lập các chương trình này, chúng tôi không kiểm soát, tham gia hay ảnh hưởng đến việc phát triển nội dung đào tạo, hậu cần, giảng viên, hay lựa chọn học viên.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ chương trình đào tạo trong những lĩnh vực bệnh cần thiết cho bệnh nhân và là mối quan tâm của các nhà khoa học. Để nhận tài trợ, các ứng viên độc lập cần chứng minh rằng chương trình đào tạo được thiết kế để cải thiện thực hành y khoa và sức khỏe bệnh nhân, sử dụng dữ liệu khách quan để đo lường những cải thiện này. Trong tất cả chương trình được thiết kế để cải thiện kiến thức lâm sàng, chúng tôi tập trung nguồn kinh phí vào các chương trình mà chúng tôi tin rằng có tiềm năng lớn nhất để cải thiện sức khỏe bệnh nhân và làm cho mọi người làm được nhiều việc hơn, cảm thấy khỏe hơn và sống lâu hơn.

Bên dưới đây là thông tin về chương trình hỗ trợ đào tạo y khoa độc lập của GSK, các tiêu chuẩn của đề cương cũng như thể thức kêu gọi tài trợ.

http://vn.gsk.com/vi-vn/nhân-viên-y-tế/chương-trình-hỗ-trợ-đào-tạo-y-khoa-độc-lập-của-gsk/