Kính gửi quý đồng nghiệp, Câu lạc bộ BS hô hấp đã hoạt động được 3 kỳ rất sôi nổi. Để các chủ đề sinh hoạt cho CLB BS hô hấp gần gũi hơn với nhu cầu của quý đồng nghiệp, đáp ứng được mong muốn của quý đồng nghiệp, từ tháng 9/2017 chúng tôi sẽ tổ chức các chủ đề buổi sinh hoạt dựa trên kết quả khảo sát này. Chúng tôi dự kiến tổ chức 4 buổi (từ tháng 9/2017 - 12/2017) dựa trên kết quả khảo sát này.

  Xin quý đồng nghiệp vui lòng tham gia khảo sát này theo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd51ctMmrjJ6vJl3_sNdYgRolpkJS88_NvtzcOgPPdTEI7CPg/viewform?usp=sf_link   Xin cám ơn và chúc sức khỏe quý đồng nghiệp.