Thể lệ và thời gian
Nhằm chào mừng 20 năm mạng lưới quản lý hen và COPD, Hội Hen, dị ứng, miễn dịch phát động hội thi nghiên cứu khoa học.

Hội thị gồm các lĩnh vực sau
✓ Đề cương nghiên cứu khoa học: đề cương trong lĩnh vực hô hấp
✓ Kết quả nghiên cứu khoa học: dành cho các nghiên cứu đã hoàn thành.
✓ Báo cáo ca lâm sàng: các ca lâm sàng hay, hiếm…

Thời gian đăng kí: Từ nay cho đến hết ngày 30/11/2020. Thời gian nộp poster: 05/12/2020

Đối tượng đăng kí: Tất cả nhân viên y tế, riêng tác giả trình bày cần dưới 35 tuổi (tính đến hết năm 2020)

Hình thức thi:

Bước 1: Đăng kí dự thi (hạn chót hết ngày 30/11/2020), thiết kế poster theo mẫu của ban tổ chức (file đính kèm)

Bước 2: Gửi bài dự thi dạng poster (hạn chót hết ngày 05/12/2020), ban tổ chức sẽ in poster. Các poster gửi sau ngày 05/12/2020 sẽ không được báo cáo.

Bước 3: Các bài được lựa chọn sẽ được trình bày dưới dạng poster tại Hội nghị ACOCU ngày 13/12/2020. Thời gian mỗi bài 3 phút, sau đó 2 phút hỏi đáp.

Liên hệ đăng kí:

Th.S BS Ngô Nguyễn Hải Thanh, ĐT: 0986684230, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Th.S BS Vũ Trần Thiên Quân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Giải thưởng
✓ 1 giải nghiên cứu xuất sắc (2.000.000 đồng), 1 giải nghiên cứu triển vọng (1.000.000 đồng), và các giải nghiên cứu tiềm năng (500.000 đồng).

Tiêu chí chấm giải (xem file đính kèm)