Thời gian: 11:30 – 12:30, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Chương trình:

11:30 – 11:35

 

Phát biểu chào mừng

Đại diện AstraZeneca

 

Phát biểu khai mạc

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan

Chủ Tịch Liên chi hội Hen-Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng Tp.Hồ Chí Minh

11:35 – 12:05

Xu hướng mới trong điều trị hen – áp dụng vào thực tiễn

ThS.BS. Nguyễn Hồng Đức

Giảng viên bộ môn nội hô hấp Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Giám đốc Phòng khám chuyên khoa hô hấp Phổi Việt

12:05 – 12:10

Lựa chọn thuốc & dụng cụ phù hợp trong quản lý Hen

Đại diện AstraZeneca

12:10 - 12:25

Thảo luận

12:25 - 12:30

Tổng kết & bế mạc

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan

Chủ Tịch Liên chi Hội Hen-Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng Tp.Hồ Chí Minh 

 

Để tham dự hội thảo khoa học trực tuyến, xin mời quí vị truy cập vào đường đường dẫn sau: https://bit.ly/az200710

Hoặc quét mã QR code:  

Hoặc bấm vào nút đăng ký: Đăng ký

 

Link làm pretest, post-test

Pre-test: https://bit.ly/azpretest

 

Post-test: https://bit.ly/azposttest