Chương trình Hội nghị bao gồm các nội dung sau:

  1. Hô hấp ký và Dao động xung ký
  2. Phế thân ký và đo DLCO
  3. Vai trò của FeNO trong quản lý hen
  4. Đo gắng sức Tim mạch – Hô hấp
  5. Nội soi khí phế quản trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp
  6. Giới thiệu về chương trình tầm soát ung thư phổi bằng CT ngực liều thấp
  7. Phục hồi chức năng hô hấp
  8. Đa ký giấc ngủ và ứng dụng lâm sàng
  9. Các xét nghiệm chẩn đoán dị ứng