Video chương trình

 

 

Bài chia sẻ của PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM về "Ảnh hưởng của COVID 19 đối với người có bệnh hô hấp, hen và COPD"

PGS.TS.BS Tuyết Lan trình bày về "Cập nhật các thông tin về Hen phế quản trong Hội nghị ERS 2015" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015.

PGS.TS.BS Tuyết Lan trình bày về "Cập nhật các thông tin về Hen phế quản trong Hội nghị ERS 2015" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015.

Vui lòng đăng ký hội viên hoặc đăng nhập để xem được video.

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc trình bày về "Điều trị cơn hen cấp nặng tại cấp cứu" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015.

BS.CKI. Huỳnh Khắc Cường trình bày về "Mối liên hệ nhân quả giữa hen và dị ứng" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015.

Chuyên mục phụ