PGS.TS.BS Tuyết Lan trình bày về "Cập nhật các thông tin về Hen phế quản trong Hội nghị ERS 2015" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015.

Vui lòng đăng ký hội viên hoặc đăng nhập để xem được video.