PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc trình bày về "Điều trị cơn hen cấp nặng tại cấp cứu" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015.

 Vui lòng đăng ký hội viên hoặc đăng nhập để xem được video.