BS.CKI. Huỳnh Khắc Cường trình bày về "Mối liên hệ nhân quả giữa hen và dị ứng" trong Hội nghị Khoa học Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM - 01.11.2015..

 Vui lòng đăng ký hội viên hoặc đăng nhập để xem được video